TERMES LEGALS

1. INFORMACIÓ RELATIVA CUMPLIMENT ARTÍCLE 10 LSSICE:
TITULAR: LA FATXENDA FACTORIA DE COMUNICACIÓ I CREACIÓ AUDIOVISUAL
ADREÇA: VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA

2. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL QUE ES RECULLEN A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB, SON ÚNICAMENT UTILITZADES A EFECTES DE PRESTAR ELS SERVEIS SOL·LICITATS. LES SEVES DADES SERAN UBICADES EN FITXERS TITULARITAT DE LA FATXENDA I SERAN ARXIVATS PEL PERÍODE DE TEMPS LEGALMENTE NECESSARI. VOSTÈ PODRÀ EXERCIR ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ PER MAIL A SALUDA@LAFATXENDA.COM.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS:
- 3.1 QUEDA PROHIBIT QUALSEVOL ÚS DE TOTS ELS CONTINGUTS DE LA PÀGINA WEB, CONCRETAMENT SOBRE ELS VÍDEOS, IMATGES, TEXTOS, DISSENY I CODI FONT, SENSE L'AUTORITZACIÓ EXPRESSA DELS SEUS TITULARS. QUALSEVOL ÚS NO AUTORITZAT SERÀ DEBUDAMENT PERSEGUIT PELS LEGÍTIMS PROPIETARIS.
- 3.2 EL TITULAR DE LA PÀGINA WEB NO ES FA RESPONSABLE DELS CONTINGUTS ALS QUE ES DIRIGEIXEN ELS ENLLAÇOS UBICATS EN AQUESTA, SEGONS EL QUE ESTABLEIX L'ARTICLE 17 DE LA LSSICE.

4. TOTS ELS CONTINGUTS DEL WEB, LLEVAT QUE S'INDIQUI EL CONTRARI, SÓN TITULARITAT EXCLUSIVA DE LA LA FATXENDA FACTORIA DE COMUNICACIÓ I CREACIÓ AUDIOVISUAL I, AMB CARÀCTER ENUNCIATIU, QUE NO LIMITATIU, EL DISSENY GRÀFIC, CODI FONT, LOGOS, TEXTOS, GRÀFICS, IL·LUSTRACIONS, VÍDEOS, FOTOGRAFIES I ALTRES ELEMENTS QUE APAREIXEN AL WEB.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE Y JURISDICCIÓ COMPETENT:
LES PRESENTS CONDICIONS D'ÚS RESTEN SUBJECTES A ALLÒ ESTABLERT EN LES LLEIS ESPANYOLES, PER A QUALSEVOL CONFLICTE DERIVAT DE LA INTERPRETACIÓ DE LES MATEIXES, LES PARTS ES SOMETEN A LA JURISDICCIÓ DELS TRIBUNALS DE LA CIUTAT DE BARCELONA.